Više informacija o Savru, Dugom otoku  i zadarskoj županiji može se naći na:

www.dugiotok.hr
hr.wikipedia.org/wiki/Dugi_otok
hr.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Dugi_otok
www.zadar.hr