Ulaz špilje Strašna peć je na nadmorskoj visini od 70 metara. Ističe se monumentalnost ulaza širokog 10 m i visokog 7 m. Špilja je oblikovana u dobro uslojenim rudistnim vapnencima. Nakon ulaza, koji je najvjerovatnije nastao urušavanjem dijela svoda, kanal se počinje blago a zatim sve strmije spuštati do dna, koji je ispunjen urušnim blokovima. Između spojenih stalaktita i stalagmita priroda je oblikovala prostor poput svodova gotičkih bazilika.

 Nakon slikovite prve dvorane i prodiranja dnevnog svjetla u spilju dolazi se u drugi dio špilje koji odiše uzbudljivom slikovitošću što protresa dušu, a cijela špilja odiše romantičnošću.